PM2.5 วันนี้ (6 ธ.ค.) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่

© Matichon ภาพประกอบข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานภาพรวม PM2.5 ในประเทศ ประจำวันที่ 6 ธ.ค. พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุ...

Source: